Kreuzgasse, Beč

Home / Reference / Kreuzgasse, Beč

Rekonstrukcija, sanacija i nadogradnja stambenog bloka u ulici Kreuzgasse, Grad Beč – Austrija.